„Курс по анатомия и хирургия за лакът и коляно“ за специализанти

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми докторанти, специализанти и стажанти,

Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че от 29-ти до 30-ти Ноември 2013 г. в Медицински Университет Пловдив ще се проведе „Курс по анатомия и хирургия за лакът и коляно“ за специализанти.

Церемонията по откриването (от 9:00 ч. на 29 ноември) и лекционната част от курса ще се състоят във 2-ра аудитория в Аудиторен Комплекс на МУ – Пловдив.

Организатор на събитието е Фондация „Черноморско-Средиземноморска Медицинска Академия“. В курса ще вземат участие изтъкнати преподаватели от България и Италия. Желаещите да участват е необходимо да попълнят Формуляр за участие.

 Краен срок за записване: 10 Ноември 2013 г.

 Програмата на курса можете да разгледате тук.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по МСПД