Курс по анатомия и хирургически подходи за рамо и тазов пояс

Курс по анатомия и хирургически подходи за рамо и тазов поясв МУ – Пловдив

Уважаеми представители на Академичния състав,

Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че на 23 и 24 октомври 2015 г. в Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив ще се проведе „Курс по анатомия и хирургически подходи за рамо и тазов пояс” за специализанти. Курсът ще бъде проведен от екип, включващ 10 лектори от Италия, 1 от Испания, както и български лектори от МУ – Пловдив, МУ – Варна, ВВМА – София и УМБАЛСМ Пирогов. Той е продължение на станалата вече ежегодна традиция след като през ноември 2013 г. успешно беше проведен „Курс по анатомия и хирургия за лакът и коляно”, а през 2014 г. – „Курс по анатомия и хирургия за горен и долен крайник”за специализанти от Италия, Испания и България. Обучението и тази година ще включва видеовръзка с операционна зала в УМБАЛ „Свети Георги” – Пловдив. МУ – Пловдив е организатор на събитието заедно с българо-италианската Фондация „Черноморско-Средиземноморска Медицинска Академия” (учредена на 25 май 2012 г.), с което е поставено началото на съвместно научно-практическо сътрудничество между Медицинските университети на гр. Месина в Италия, гр. Аликанте в Испания и Университетите във Варна и Пловдив. Откриването ще се състои на 23.10.2015 г. от 8:30 ч. в Аудитория № 6.

С предварителната програма можете да се запознаете от ТУК. Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД