КУРС ПО НУКЛЕАРНА ФАРМАЦИЯ – ЕДИНСТВЕН В ЕВРОПА

http://www.nuphicos-bg.info/

  На вниманието на преподаватели, изследователи, студентиВ Аудиторния комплекс на Медицинския университет в Пловдив вече 7-ми ден се провежда обучение по интензивна програма ЕРАЗЪМ, финансирана от Европейския съюз. В единствения по рода си курс в Европа 40 студенти от различни специалности се подготвят по радио (нуклеарна) фармация. Представители на Еczacibasi-Monrol и дъщерната ѝ фирма Monrol-Bulgaria (които започнаха изграждането на лаборатория за радиофармацевтици и циклотронен център в София) участват в обучението. Учебната програма обединява проблеми от различни области – фармация, медицина, радиационна физика и химия. Подготовката и защитата на конкретните тематични проекти изискват екипен начин на работа на участващите студенти. Програмата е в отговор на прогнозираната за 2015 година в САЩ и в Европа продажба на радиофармацевтици за 2,5 билиона долара. Направената прогноза се базира на увеличената заболеваемост и повишеното прилагане на радиофармацевтици за образна диагностика и метаболитна терапия.

Координатор на Интензивната програма Доц. Е. Милиева, дм Зам. Ректор МСПД Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм