Курс по нуклеарна фармация – Интензивна програма Еразъм+

poster-Nuphicos-end NINA  

 

Интензивна програма ЕРАЗЪМ

Интегриращ курс по нуклеарна фармация за студенти по фармация, медицина, медицинска физика и радиохимия

Посетете сайта на интензивната програма NuPhICoS

От 3.11 до 17.11.13 в Медицински университет – Пловдив започва обучение по интензивна програма ЕРАЗЪМ, финансирана от Европейския съюз за втора година. Програмата по нуклеарна фармация е с акцент върху получаването и прилагането на радиофармацевтици за образна диагностика и метаболитна радиотерапия. Участват студенти и преподаватели от няколко държави. Учебната програма обединява проблеми от различни области – фармация, медицина, физика и химия.      Практическото обучение е в: •клиничните бази на медицинските университети на Пловдив и София; •в радиохимичните лаборатории на Софийския университет; •в Циклотронния център на Монрол България в София.