Курс с британски лектори: “Комуникация с пациента” подготовка за работа като лекари във великобритания

“КОМУНИКАЦИЯ С ПАЦИЕНТА”ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА КАТО ЛЕКАРИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯКУРС С БРИТАНСКИ ЛЕКТОРИ

27-ми,28-ми и 29-ти ноември 2015г.

123

Медицински университет-Пловдив съвместно с Интер ХЕКС ООД организира интерактивна лекция, водена от британски лектори.Курсът е еднодневен, а желаещите да се включат в него могат да изберат една от трите дати:

-27-ми ноември, 12.00 часа, V. аудитория-28-ми ноември, 09.30 часа, II. Аудитория-29-ти ноември, 09.30 часа, II. Аудитория

Целта на курса е да подготви студентите по медицинските специалности и специализантите за работа във Великобритания и други държави от Европейския съюз.

Всички участници в семинара ще получат сертификат, признат от Министерство на образованието и науката!

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

За повече информация:МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ00359 32 602 229 , 00359 888 168 060г-жа Анна Георгиева,Ректорат – Инспектор „Студентски информационен център”