Kурсове по „Хирургия на ръката – анатомична“ и „Ултразвукова мускулно-скелетна“

НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ!

Отдел „Следдипломно обучение“ уведомява желаещите за курсове по:

„ХИРУРГИЯ НА РЪКАТА – АНАТОМИЧНА“ и „УЛТРАЗВУКОВА МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНА“,

които ще се проведат в катедра „Ортопедия и травматология“ на Медицински университет- Пловдив, находяща се на бул. Пещерско шосе, 66 /Хирургиите/ от 8.00 часа в Рапортна зала.

1 Курс „ХИРУРГИЯ НА РЪКАТА – АНАТОМИЧНА“ – от 01 до 03 октомври 2018 г. /3 дни/;
2. Курс „УЛТРАЗВУКОВА МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНА“ – на 04, 05 и 08 октомври 2018 г./3 дни/.