Курсове по начална и специална подготовка за студенти 2018

О Б Я В А

В изпълнение на чл. 15 от Наредба, приета с ПМС № 43/22.02.2013 г., Министерството на отбраната организира курсове по начална и специална военна подготовка за студенти от висшите училища за 2018, които ще се проведат във висши военни училища в България и ще траят 4 седмици – за началната военна подготовка и 2 или 3 седмици – за специалната.
Изисквания към кандидатите:
– Да са български граждани;
– Да не притежават двойно гражданство;
– Да са студенти;
– Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
– Да са физически здрави;
– За кандидатите за специална военна подготовка – да са преминали курс по начална военна подготовка.
Срок за записване – 29 май 2018 г.
За допълнителна информация и записване:
Център за кариерно развитие
Медицински университет – Пловдив
Университетски информационен център, ет. 1, стая 5
тел.: 032-602 276
E-mail: career@meduniversity-plovdiv.bg