Mедицински университет – пловдив провежда курсове по спешна медицина в ддзд „Tехнологичен център за спешна медицина“

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ ПРОВЕЖДА КУРСОВЕ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА

В ДДЗД „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНА“

Динамичното развитие и предизвикателствата на съвременния свят налагат необходимостта всеки от нас да има познания как да реагира при бедствия, аварии, пътнотранспортни произшествия и други, за да окаже на пострадалите жизнено важната домедицинска/ доболнична помощ.

Обучението в Технологичния център по спешна медицина се осъществява в оборудвана симулационна стая за тренировъчните упражнения. Прилага се иновативен метод (supply chain simulator). Използва се Е-пациент (симулатор за практически упражнения) с реалистична анатомия и клинична функционалност, осигуряваща физиологични данни в реално време: сърдечни честоти и ритъм, кислородно насищане, физическо представяне на звуци (сърце, бял дроб, черва), както и промени в проходимостта и достъп до дихателни пътища.

Обучителните програми за подготовка на немедицински и медицински персонал в сферата на спешната доболнична дейност и евентуално включване в националната здравна политика са на български и на английски език.

Отделните курсове имат различна продължителност и са насочени към лица с различно ниво на подготовка: • начални, краткосрочни – за немедицински персонал; • основен курс за немедици; • опреснителен курс за лица с немедицински познания и образование, преминали вече начално ниво на обучение; • надграждащ курс за лица с медицинска подготовка за осъвременяване на знания и умения (алгоритми на поведение); • специализирани курсове за подготовка на лица с немедицински познания за оказване на домедицинска помощ при специфични и рискови за живота инциденти.

На курсистите се предоставят материали за самоподготовка и алгоритми за поведение при спешни ситуации. Придобитите знания са от жизнено значение и са необходими за всеки човек в ежедневието. Завършилите лица получават сертификати, които са предимство при кандидатстване за работа, свързана с рискови за здравето произшествия – санитари, болногледачи, шофьори на линейки и пр.

Подробни сведения за тематичните програми на предлаганите от МУ – Пловдив курсове, кратки анотации, целеви групи за обучение, дати за провеждане (до края на 2016 год.), указания за записване и пр., ще намерите на: www.tcemed.net