Курсове за обучение от план -разписанието на МУ-София, медицински факултет за 2019 г.

На вниманието на специализантите, желаещи да заявят курсове за обучение от план -разписанието на МУ-София, медицински факултет за 2019 г.
Изтегли План – разписание на МУ – София

ЗАЯВКА №5/за специализанти/, МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕНА ТУК!
Същата е необходимо да бъде попълнена коректно, с всички реквизити и предоставена в сдо, за да бъде взета под внимание.
Срок на подаване на заявките – от 17 май 2018 г. до 06 юли 2018 г. в отдел СДО – д-р С.Георгиева