Курсове по програмата на индийското правителство

Уважаеми представители на Академичния състав,

Представяме на вниманието Ви информация относно Курсове   по   линия   на   програмата   на   индийското   правителство   за   техническо икономическо сътрудничество (Indian Technical and Economic Cooperation – ITEC) за 2014 – 2015 r.

C нота No. SOF/COM/237/1/2013 от 29 април 2014 г. посолството на Индия в София предлага курсове по линия на програмата на индийското правителство за техническо и икономическо сътрудничество ITEC за финансовата 2014-2015 година.

По условията на програмата за всеки курс се определят не повече от двама кандидати от България, с подходящо образование, възраст от 25-45 г. и владеене на английски език и добро здравословно състояние.

Индийската страна поема пътни разходи. Обучаващата институция осигурява безплатно настаняване.

Запознайте се с

Информация, изисквания към кандидатите и формуляри.

Повече информация и СПИСЪК на курсовете за обучение, който се намира и на адрес: http://itec.mea.gov.in.

Формулярите на хартиен носител са на разположение в Център Проекти.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД