Kвалификационен курс – ВСД по анестезиология и интензивни грижи за медицински сестри

Отдел СДО на МУ-Пловдив, организира за девет медицински сестри от Отделение по Кардиохирургия-реанимация квалификационен курс – ВСД по анестезиология и интензивни грижи, в КАИЛ, с ръководител проф. д-р Чавдар Стефанов, с продължителност един месец.