Лаборатория „Лекарстводоставящи системи и персонализирана медицина“ – Медицински колеж на МУ – Пловдив