Лаборатория „Молекулярни биомаркери за медицинско приложение“ – секция „Генетика“