Лабораторията за изследване на Сънната апнея към Катедра по Патофизиология обявява ден на отворени врати на 5.04.2013 г.

osa ind Лабораторията за изследване на Сънната апнея към Катедра по Патофизиология обявява ден на отворени врати на 5.04.2013 г. Ще се радваме, ако помогнем за повишаване осведомеността на хората за опасностите, които крие това често срещано състояние и да предложим компетентна медицинска помощ при диагнозата и лечението му.Синдромът на обструктивна сънна апнея (ОСА) принадлежи към групата на заболяванията, прoтичащи с нарушения на дишането по време на сън. Въпреки това, поради ниската обществена осведоменост, твърде често заболяването остава неразпознато и нелекувано, което води до сериозни и често животозастрашаващи усложнения. За повече информация http://www.sleepapnea-bg.info