Латвийски държавни стипендии за обучение и за летни езикови курсове

Държавната агенция за образование и развитие на Република Латвия съобщава за отпускането на стипендии за студенти, академичен и изследователски персонал на висшите училища за обучение в латвийски университети през академичната 2024/2025 г.

Поканата за кандидатстване за латвийски държавни стипендии за обучение в летните училища, в които чуждестранни студенти и преподаватели могат да участват, ще бъде отворена от 1 февруари 2024 г. до 1 април 2024 г.
Заявленията и необходимите документи за летните училища се изпращат директно до организаторите – латвийските университети, чиито представители ще информират всички кандидати за резултатите от конкурса за стипендии.

Формулярът за кандидатстване и необходимите документи за учебната 2024/2025 г. се подават до Държавната агенция за развитие на образованието чрез онлайн система, която е отворена от днес, 1 февруари 2024 г. Крайният срок за подаване на заявления е 1 април 2024 г.

Информация за обучение в латвийски университети, налични учебни програми и практическа информация можете да намерите на Study in Latvia.

За запитвания – Марика Пира – старши експерт от „Обучение в Латвия“, отдел „Образователни насоки и международни отношения“ в Държавната агенция за развитие на образованието – телефон: +371 67814331, имейл: [email protected]