Лекарствата, които купувате, обикновено се използват кратко време.


Лекарствата, които купувате, обикновено се използват кратко време. Проверявайте в листовката и не ги приемайте твърде дълго. Съобщавайте нежеланите реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата: тел.: +359 2 8903417; e-mail: bda@bda.bg, онлайн:
Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица