Лекции за специализанти по хирургия

На вниманието на специализантите по хирургия!

В катедрата по Специална хирургия / ет.11/ – База 2, бул. Пещерско шосе, 66, от 8.00 ч.ще се проведат лекции на следните дати

•От 12 октомври 2018 г. до 26 октомври 2018 г. вкл., по Гръдна хирургия с лектор – доц. д-р Иван Новаков, дмн;

•От 12 ноември до 23 ноември 2018 г. вкл., по Обща хирургия с лектор – доц. д-р Иван Новаков, дмн;

•От 26 ноември 2018 до 30 ноември 2018 г. вкл., проф. д-р Ан. Учиков, дмн, с тема на лекцията: „Болести на диафрагмата“.

От отдел СДО