Лекция „Бъдещето на хирургията” на проф. д-р Ричард Сатава

Лекция  „Бъдещето на хирургията” на проф. д-р Ричард Сатава

Уважаеми представители на Академичния състав,Уважаеми студенти,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 6 октомври 2014 г. гост-лектор на Медицински Университет – Пловдив ще бъде проф. д-р Ричард Сатава, който е професор по хирургия в Катедрата по хирургия на Университета във Вашингтон. Лекцията на проф. Сатава в Медицински Университет – Пловдив ще бъде на тема „Бъдещето на хирургията” и ще се състои от 10:00 ч. в Аудитория № 2 в Аудиторен комплекс на МУ – Пловдив. Проф. Сатава е в България във връзка с провеждането на Третия международен конгрес по роботизирана хирургия в гр. София /2 – 4 октомври 2014 г./, а поканата за лекцията му в МУ – Пловдив е по инициатива на Медицински факултет и по-специално на доц. д-р Борис Сакакушев – редовен доцент по хирургия към Катедрата по обща хирургия. Каним всички заинтересовани да присъстват на лекцията.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД