Лекция-дебат с гост-лекторите проф. Кен Стейн и д-р Едмънд Джесъп от Великобритания.

Уважаеми колеги,

Отдел Международно сътрудничество Ви информира, че на 4 Октомври 2013 г., от 15:30 до 17:30 ч., в Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив, Аудитория № 5 ще се проведе публична лекция-дебат с участие на гост-лекторите проф. Кен Стейн и д-р Едмънд Джесъп от Великобритания.    

Темата на събитието, организирано съвместно с Института по редки болести в гр. Пловдив е:

„Оценка на здравните технологии и перспективи за прилагането ѝ в България”.  

Достъпът е свободен за академичната общност на МУ – Пловдив и всички заинтересовани страни.  

20.10.2013 г.    

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм

Зам. Ректор по МСПД