Лекция на тема: “Приложение на еферентна терапия в токсикологията и вътрешната медицина чрез апарат за наномембранна плазмафереза с апарат Хемофеникс”

Уважаеми колеги,

Отдел „Международно сътрудничество” ви информира, че на 01.04.2016 г. от 12.00 часа във II-та Аудитория на Аудиторния комплекс проф. Валерий Александрович Войнов от Русия, водещ специалист в областта на клиничната токсикология и вътрешните болести, ще изнесе лекция на тема: “Приложение на еферентна терапия в токсикологията и вътрешната медицина чрез апарат за наномембранна плазмафереза с апарат Хемофеникс”.

Проф. Войнов е автор на над 350 научни статии, монографии и инструменти за обучение на лекари. Той е удостоен с наградата на руското правителство в областта на науката и технологиите през 2009 г.

Модератор на лекцията ще бъде проф. д-р Янко Илиев, дм, мзм от кат. „Фармакология и лекарствена токсикология“ на Фармацевтичен факултет.

Каним преподаватели, лекари и студенти да присъстват на лекцията. 

Проф. Мариана Мурджева, дм, мзм

Зам.-ректор по МСПД