Лекция “Managing Diabetes and its complications” – гост лектор Проф. Албърт Рийс

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

На 24 и 25 април 2017 г. в МУ-Пловдив ще гостува като лектор Проф. Албърт Рийс
от Университета в Мериленд (САЩ). Проф. Рийс е изтъкнат гинеколог и ендокринолог и на 24 април 2017 г. от 11:30 ч. в Аудитория 2 на Аудиторен Комплекс ще изнесе лекция за студенти и преподаватели на тема:

“Managing Diabetes and its complications”

Организирана е и публична лекция в Конгресен център на Панаир – Пловдив, която ще се проведе на 25 април 2017 г. от 18:30 ч. на тема: ”Lifestyle Habits Becoming Lifetime Diseases: Human and Social Consequences”.

Каним преподаватели, студенти, докторанти и учени да присъстват на академичната лекция и при интерес и на публичната такава.

От Ръководството на МУ – Пловдив