Лекция на проф. Стойкова-Братойчева на тема: „Някои етични аспекти на комуникацията“

5 май 2022
17:00
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92534134974
Meeting ID: 925 3413 4974