Лекция на тема „Ензимопатии“ посветена на Световния ден за борба с редките болести