Pokana-Lekcia-Enzimopatii

Лекция на тема "Ензимопатии" посветена на Световния ден за борба с редките болести