Лекция на тема „Импулси във фармацията“ от проф. Пламен Загорчев, дбн