Лекция на тема „Natural products in drug discovery: impacts and prospects“.

На  22.10 (четвъртък)  от  13.30 часа –  лекция на тема  „Natural products in drug discovery: impacts and prospects“. 

Лекцията ще бъде изнесена от Атанас Атанасов – магистър-фармацевт и доктор от Университета във Виена, който е гост-лектор по програма Еразъм. Лекцията ще бъде на англ. език с продължителност 40 мин. и ще се проведе в новата докторантска зала в Технологичния център по спешна медицина на база бул. „В. Априлов“ № 15а.

 Проф. д-р Виктория Сарафян, дмн