Лекция на тема „The good and the bad side of cytokines during influenza virus infections: involvement of hemostasis“

Уважаеми колеги,

Отдел „Международно сътрудничество” ви информира, че на 19 ноември 2015 г. проф. Беатрис Рито ще гостува на Медицински университет – Пловдив. Проф. Рито ще представи 45-минутна лекция на тема „The good and the bad side of cytokines during influenza virus infections: involvement of hemostasis“. Проф. Рито работи като изследовател в областта на имунологията, физиологията и невронауките в Aix-Marseille Université.

Събитието ще се проведе на 19 ноември от 10:00 ч. в III Аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.Лекцията може да бъде посетена от всеки, който има интерес.

С уважение,

Проф. Мариана Мурджева, дм, мзм

Зам.-ректор по МСПД