Лекция по Образна диагностика на II-ри курс AK в петък, 17.10.2014 г.

Лекция по Образна диагностика на II-ри курс AK в петък, 17.10.2014 г.

Уважаеми студенти от II-ри курс AK,

Лекцията по Образна диагностика на II-ри курс AK в петък, 17.10.2014 г., която по програма е от 10:00 до 12:45 ч. ще се проведе с по-ранен начален час и е преместена в VII-ма Аудитория (сградата на катедрите по „Патоанатомия”) от 9:20 до 11:55 ч.

Молим всички студенти да имат предвид, че промяната важи само за тази дата!

Отдел „Международно сътрудничество”

МУ – Пловдив