Летни студентски стажове в държавната администрация

Администрацията на Министерския съвет за поредна година организира кампания за летни студентски стажове в държавната администрация.
По Програмата за студентски стажове в държавната администрация до момента са проведени над 3500 стажа.

В момента на Портала – http://staj.government.bg/ са обявени над 800 позиции за летен стаж за студенти от 41 професионални направления.
Кандидатстването за летните стажове се осъществява онлайн чрез портала в срок до 8-ми май 2022 г.

Дирекция „Модернизация на администрацията“ в
Администрацията на Министерския съвет,
Екип на Програмата за студентски стажове в държавната администрация
Имейл: [email protected]
Портал: http://staj.government.bg/