Лятно училище „Променяща се Европа – Европейски промени през 2020 г.”, гр. Печ, Унгария (3-12 септември 2020г.) БЕЗПЛАТНО за притежателите на стипендии CEЕPUS

Уважаеми студенти,

Отдел „Международно сътрудничество“ Ви информира, че студенти и докторанти могат да кандидатстват за лятно училище „Променяща се Европа – Европейски промени през 2020 г.”, което ще се проведе в периода 3-12 септември 2020г. в гр. Печ, Унгария.

Можете да кандидатствате за стипендия CEEPUS, която включва такса участие, хранене и настаняване, без пътни разходи.

Отдел МСПД ще съдейства на всички желаещи или следвайте линк ТУККрайният срок за кандидатстване за стипендия CEЕPUS е 15 юли 2020г.

С уважение,
Проф. Диляна Вичева
Зам.-ректор МСПД