Магистърска програма по специалност „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“

 

Информация за програмата

Лабораторни методи в микробиологията и имунологията. Апаратура в медико-диагностични лаборатории – характеристики, поддръжка и сервиз. Лабораторни информационни системи. Софтуерни програми в медико-диагностичните лаборатории.

Контрол и осигуряване на качеството на лабораторната дейност. Медицински стандарти и Националната система за осигуряване на качеството.

СИП флоуцитометрия