Малко нощно четене в международния ден на френския език

PETITE(S) LECTURE(S) DE NUIT
В международния ден на френския език 20 март 2017 г.
book
Заповядайте на малко нощно четене Petite(s) Lecture(s) de Nuit

прочетете, споделете любими откъси от френски автори в оригинал или в превод

20.00 ч. – Филиална библиотека в база 1 към библиотечно-информационния център на МУ – Пловдив