Мандатна програма на доц. д-р Таня Китова, дм, дмн – кандидат за директор на Медицински колеж при МУ-Пловдив

Мандатна програма на доц. д-р Таня Китова, дм, дмн - кандидат за директор на Медицински колеж при МУ-Пловдив