Мандатна програма на проф. д-р Мария Семерджиева, дм – кандидат за Декан на Факултета по обществено здраве при Медицински университет – Пловдив

Мандатна програма проф. д-р Мария Семерджиева