Мандатни програми на кандидатите за директор на ДЕСО

 

проф. д-р Иван Янков Дечев