Мандатни програми за Отчетно-изборно събрание на ФДМ на 20.12.2023г.

МАНДАТНА ПРОГРАМА 2023-2027 ПРОФ. Д-Р АНГЕЛИНА ПЕЧЕВА ВЛАХОВА-ПЕТРОВА,Д.М.

МАНДАТНА ПРОГРАМА 2023-2027 ПРОФ. Д-Р ДИЯН АНДОНОВ СЛАВЧЕВ,ДМ

МАНДАТНА ПРОГРАМА 2023-2027 ДОЦ. Д-Р ДЕЯН ЗДРАВКОВ НЕЙЧЕВ,ДМ