Мандатни програми на кандидатите за участие в процедурата по избор на декан на Медицински Факултет при МУ – Пловдив

Мандатни програми на кандидатите за участие в процедурата по избор на декан на Медицински Факултет

при MУ – Пловдив

ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БОЯДЖИЕВ, ДМ   ДОЦ. Д-Р БЛАГОЙ ИВАНОВ МАРИНОВ, ДМ       ЗАЯВЛЕНИЕ   ЗАЯВЛЕНИЕ МАНДАТНА ПРОГРАМА   МАНДАТНА ПРОГРАМА