Стипендии „Мария Склодовска – Кюри“

Уважаеми представители на Академичния състав,
Уважаеми изследователи, докторанти и млади учени,

Информираме Ви, че Институтът по образование към Университет Alameda в Лисабон – Португалия приема кандидатури за стипендии „Мария Склодовска-Кюри“ в ролята на институция-домакин.
Специалностите, сродни с предмета на дейност на медицинските училища, са в сферата на биотехнологиите, биоинформатика, фармацевтично инженерство, нанотехнологии, радиационна защита, химия, материалознание и др.

Информация за Института по образование към Университет Alameda в Лисабон

Кандидатите трябва да представят заявление/писмо за интерес, автобиография и работен план до 15 юни 2017 г.
Изпращат се на електронен адрес: [email protected]

Стипендиите са в рамките на програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и подкрепят финансово кариерата на учените на всеки етап от развитието им.
Насърчава се трансграничната, междусекторната и междудисциплинарната мобилност.

Как се отпускат индивидуалните стипендии?
Изследователите представят предложения за финансиране в сътрудничество с планираната организация-домакин. Независими експерти определят кои изследователи да получат финансиране, като вземат предвид техните постижения, новаторски изследвания и подход на обучение, както и подкрепата, осигурявана от организацията домакин, и техните бъдещи перспективи за професионално развитие.

Подходящи за кандидатури са стипендии от вида: Standart Fellowships (EU member States, 4 год. изследователски опит) и Global Fellowship (опитни учени от EU в страни извън EU).

Подробна информация за стипендиите може да се прочете от ТУК.
Адресите на националните контактни лица за Дейности по програмата „Мария Склодовска-Кюри“, свързани с умения, обучение и професионално развитие, можете да получите от ТУК.
Краен срок за кандидатстване (не за Лисабон) – 14 септември 2017.

Център Проекти, Отдел МСПД