Лекари без граници (Médecins Sans Frontières, MSF) организират инфо-сесия в София, 21.11.2017 г.

Уважаеми Господине или Госпожо,

Лекари без граници (Médecins Sans Frontières, MSF) е международна, независима, медицинска хуманитарна организация, която осигурява спешна помощ на хора, засегнати от въоръжени конфликти, епидемии, липса на здравни грижи, както и на засегнатите при природни или предизвикани от човека бедствия.

Лекари без граници ще организират инфо-сесия в София за тези, които желаят да работят в проектите на Лекари без граници в чужбина.

Инфо-сесията ще се провежда в Червената къща (ул. „Любен Каравелов“ 15, София 1142, redhouse-sofia.org) на 21 ноември 2017 г., 18:00-20:00 ч.

Работният език на инфо-сесията ще бъде английски.

Повече информация за инфо-сесията, можете да намерите на фейсбук: facebook.com

Бихме искали да Ви поканим да участвате в инфо-сесията.

Моля Ви много да споделите инфо-сесията с всеки, който може да се заинтересува.

Предварително Ви благодаря.

С уважение,

Анна Батзели