Medical students beyond frontiers


Скъпи колеги и приятели,
За поредна година Медицински университет – Пловдив и “Lions Club” – Виена, организират програмата “Medical students beyond frontiers”.

Тя дава възможност на студентите по медицина от 4 и 5 курс да изкарат едномесечен стаж в болница във Виена, Инсбрук, Грац или Залцбург в избрано от вас отделение. Настаняването и организацията на обмена се поемат от “Lions Club – Wien”.

Критериите за кандидатстване са:
1. Студенти по медицина от 4 или 5 курс на Медицински университет – Пловдив.
2. Владеене на немски език – писмено и говоримо.
3. Да няма невзети изпити.
4. Минимален успех – 4.50.

Необходимата информация при кандидатстване е:
1. Трите имена.
2. Година на обучение.
3. Академична справка (може да се представи копие от студентската книжка с успеха до момента).
4. Документи, удостоверяващи познанията ви по немски език – дипломи, сертификати и т.н.

Кандидатурите си изпращайте на имейл: asm.plovdiv@gmail.com. 

Срок за кандидатстване – 25.02.2014г. 
След това кандидатите ще бъдат поканени на интервю.

За повече информация: 

Борислав Дренски
Еmail: borislav.drenski@gmail.com ,
GSM: +359889991596.