Медицина за АД „Асистент“, кат. Педиатрия и медицинска генетика