Медицински Колеж обявява селекция за млади учени и постдокторанти по ННП “Млади учени и постдокторанти”

В изпълнение на Националната програма за млади учени и постдокторанти Медицински Колеж обявява селекция за млади учени и постдокторанти.

Списъкът с необходимите документи и критерии за оценка е публикуван на сайта на МУ – Пловдив в раздел „Научна дейност“ → Национални програми → Национална програма „Млади учени и постдокторанти“.

Мотивационното писмо се адресира до Директора на Медицински Колеж, комплектът с документи се подава в плик А4 в Деловодството на МУ – Пловдив.

Контактно лице за Медицински Колеж :

Ст. преп. Анна Михайлова, д.ф.
Tел: 0888 315 382; e-mail: [email protected]