Медицински колеж – Пловдив в помощ на пловдивските училища

Студентите на Медицински университет – Пловдив осъзнават голямата си отговорност пред хората и обществото и се включват активно в борбата с COVID-19 и при прилагането на мерките.

Във време, в което светът продължава да се бори с пандемията от COVID-19, на преден план още по-ясно излизат ценностите и личностните качества на всеки човек.

Медицинският колеж към МУ-Пловдив откликна на молбата за помощ, отправена от РЗИ – Пловдив и от Директора на ОУ „Димитър Талев“. Студенти и преподаватели от Медицинския колеж проявиха своята отдаденост на доброто и оказаха съдействие при тестване на най-малките ученици.

Обучаващи се в първи и втори курс, специалност „Инспектор по обществено здраве“, се включиха в дейностите на отделите “Противоепидемичен контрол“ и „Държавен здравен контрол“ по карантиниране на болните и техните контактни лица. Студенти и преподаватели от всички специалности на колежа подпомогнаха учителите в извършване на бързи антигенни тестове на учениците от 1 до 4 клас.

Осъзнавайки предимствата на присъственото обучение и осланяйки се на разбиранията си за основополагащото значение на образованието в обществото, доброволците доказаха, че работещите и обучаващите се в Медицински колеж – Пловдив са верни на мотото „Тук, сега и завинаги – помни, че си човек!“ (Hic, nunc et ubique hominem te esse memento!).