Медицински университет – Пловдив обявява конкурс за АД „Главен асистент“