Медицински университет – Пловдив бе домакин на второто Училище за персонализирана медицина


През изминалата седмица Медицински университет – Пловдив бе домакин на второто Училището за персонализирана медицина, организирано съвместно с Българската асоциация за персонализирана медицина /БАПЕМЕД/. Събитието се проведе на 3 и 4 ноември 2017 в Аудиторния комплекс на Университета, като темата на форума бе „40 години секвениране – нова епоха в съвременната диагностика и персонализираната медицина“.
Интересът към събитието беше голям и повече от 170 участника присъстваха на лекциите, сред които студенти (български и чуждестранни), утвърдени лекари и млади специализанти, специалисти от областта на диагностиката и медицинските изследвания, учени и университетски преподаватели, експерти и представители на индустрията.

В първия ден на форума български и чуждестранни лектори представиха на участниците няколко различни вида секвениране – директно секвениране по Sanger, пиросеквениране и секвениране от ново поколение (NGS), както и практическото им приложение. Имаше панел, фокусиран върху концепцията за персонализираната медицина и нуждата от интегрирането й в практиката и здравната система.

На следващия ден, събитието продължи с лекции, посветени на други иновативни методи и технологии в съвременната медицина – медицински симулатори, 2D/3D ин витро клетъчно базирани модели, 3D биопринтинг.

След всяка презентация по дадена тема беше дадена възможност за активен диалог и дискусия по конкретни въпроси, свързани с фокуса й.

Лектори бяха водещи български специалисти от областта на диагностиката и медицината, сред които чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев (МУ-Пловдив), проф. д-р Виктория Сарафян (МУ-Пловдив), проф. Алексей Савов (Национална генетична лаборатория, София), доц. д-р Вили Стоянова (МУ – Пловдив), доц. Радка Кънева (Център по молекулна медицина, МУ-София), проф. д-р Сорен Хайрабедян (Институт по биология и имунология на репродукцията), д-р Деян Механджиев (Новартис България), д-р Теодор Замфиров (Елта 90М), Д-р Петър Янакиев (Hera Biosciences LLC). В Училището чуждестранните гост-лектори бяха Erik Soderback (QIAGEN), Bogi Eliasen (Denmark Unit UNESCO Chair in Bioethics), prof. Sue Hill (NHS – England), prof. Sian Ellard (NHS – England), Dr. Marie-Claire Parker (Stratified Medicine Scotland Innovation Centre), Torsten Pfaff (LifeCodexx AG), assoc. prof. Alexander Haslberger (University of Vienna), Prof. Collin McGuckin и Clément Milet (CTIBIOTECH, Lyon, France).