Image2

Медицински университет – Пловдив – домакин на среща по проект по научната програма на НАТО „Наука за мир и сигурност“