Image1_05_06_2018

Медицински университет – Пловдив домакин на Трето лятно училище за родители на деца с вродени дефекти на имунната система