Медицински Университет – Пловдив е приет да подпише Магна Харта Университатум