Magna Charta – BG

Медицински Университет - Пловдив е приет да подпише Магна Харта Университатум