IMG_9203-A6

Медицински университет – Пловдив  и Клиниката по Ревматология към УМБАЛ „Каспела“ - домакини  на Испано-Български Мускулноскелетни сонографски дни